Abstract green illustrations of coral reefs and cosmetic ingredients against a sandy beige textural background

За Вас:
Качествени съставки
& Формули

Ние от Eucerin посвещаваме опита си на създаването на качествени дерматологично одобрени решения, които предпазват кожата и подържат здравето ѝ.

Качеството има значение

Подборът на съставки за нашите продукти следва високи вътрешни стандарти за ефикасност, безопасност и отговорно снабдяване. Работим упорито, за да намерим златната среда между високи нива на ефикасност на продуктите и редуциане на въздействието, което имаме върху баланса на околната среда.

Жена нанася лосион на бузата на дете.

Какво са микропластмаси?

Програмата на ООН за околната среда (UNEP) определя микропластмасата като твърди, неразтворими във вода и небиоразградими пластмасови частици с размер пет милиметра или по-малък. Първичната микропластмаса е умишлено създадена като малки частици, които да се използват като съставки в продуктите. Вторичната микропластмаса е страничен продукт от големи пластмасови парчета, които се разпадат на по-малки парчета при ерозия и излагане на природни елементи.

Как микропластмасата влияе на околната среда?

Замърсяването с пластмаса е едно от най-значимите екологични предизвикателства на нашето време. Независимо от това как микропластмасата се озовава в околната среда, тя може и остава в нашия естествен свят за поколения. Тъй като се разгражда много бавно, е източник на замърсяване както на почвата, така и на моретата и океаните. Счита се за потенциално вредни за околната среда.

Нашата компания Beiersdorf отделя голямо внимание и се ангажира с тази тема отдавна. Ние работим усилено, за да заменим микропластмасата1 в нашите формули, за да прекратим постепенно използването им в козметичните формули на Eucerin до края на 2023 г.Амбициите на Eucerin за 2025

Като пионер в грижата за кожата на глобално равнище, ние редефинираме нашия подход към устойчивото развитие на компанията и сме ангажирани с амбициозна програма. Обещаваме да формулираме и опаковаме продуктите на Eucerin, които познавате и обичате, по по-екосъобразен начин, като следваме четири ключови амбиции.

1 Микропластмаса според дефиницията на UNEP (Програма на ООН за околната среда)