Абстрактна зелена илюстрация от сърца, хора и ръце, коятопредставлява любов и общност.
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

За нашето общество:
Социална приемственост


Ние от Eucerin празнуваме кожата и цялото й разнообразия.
Посветени сме на това да подкрепяме индивиди,
засегнати от кожни заболявания и състояния.

Приемствеността има значение

Много хора с видими кожни заболявания са жертва на отчуждаване и стигма и страдат от психологическо и емоционално обременяване. Затова ние се ангажираме да се борим със стигмата и да насърчаваме социалната приемственост на засегнати от дерматологични заболявания индивиди и групи от всички възрасти.

Обществената мисия на Eucerin

До 2023 г. ще реализираме местни обществени проекти в най-малко 15 страни, за да подобрим значително качеството на живот на хората, засегнати от кожни заболявания, във всички възрасти. Тези проекти имат за цел да облекчат психологическото и емоционалното бреме на дерматологичните заболявания и в същото време да стимулират участието на пациентите в обществото, като допринасят за целите на ООН за устойчиво развитие, „Добро здраве и благополучие“ и „Редуцаиране на неравенства“.

 Амбициите на Eucerin за 2025

Като пионер в грижата за кожата на глобално равнище, ние редефинираме нашия подход към устойчивото развитие на компанията и сме ангажирани с амбициозна програма. Обещаваме да формулираме и опаковаме продуктите на Eucerin, които познавате и обичате, по по-екосъобразен начин, като следваме четири ключови амбиции.