Условия за ползване

Предвид многото възможности и рискове, които интернет крие, бихме искали да Ви помолим да спазвате описаните по-долу общи условия при използването на този интернет сайт, които са създадени с цел защита на Вашите и нашите интереси. Благодарим за разбирането.

1. Лични данни

Моля разгледайте политиката ни за поверителност във връзка с въпроси, свързани с опазването на лични данни.

2. Актуализация на условията за ползване

Поради непрекъснатите промени в технологиите и законодателството се налага да изменяме и/ или обновяваме текущите условия за ползване. Моля проверявайте при всяка употреба на сайта кога е качена последната версия.

3. Авторски права, търговски марки и други права върху интелектуална собственост

Цялото съдържание на нашия интернет сайт, включително, но без да се ограничава дo текстове, изображения, графики, аудио или видео файлове, е наша собственост, освен ако изрично е посочено друго. (Моля, имайте предвид във връзка с това текста относно хиперлинкове под номер 3). Това защитено от авторско право съдържание може да се използва без изрично разрешение само за лични цели, но не и за публични и търговски цели (сваляне, възпроизвеждане и др.). Промяна, превод или друг вид редакция или обработка на съдържанието може да се прави единствено с предварителното писмено разрешение на Beiersdorf AG.

Неупълномощеното използване на или злоупотреба с търговските марки или логата на Beiersdorf AG не е разрешено.

Моля имайте предвид, че всяко нарушение на авторското ни право или на друго право върху интелектуална собственост може да има последствия съгласно гражданското и/ или наказателното законодателство.

4. Отказ от отговорност

Този интернет сайт е предназначен за използване само от жителите на страната, която сте избрали от падащото меню на www.eucerin.com, съгласно действащото законодателство. Материалите на този сайт, включително продукти, услуги и информация, може да не са подходящи или налични извън района на съответната юрисдикция.  Ако дадени оферти, продукти или услуги, налични на или представени чрез този интернет сайт са забранени от приложимото законодателство в избраната от Вас страна, те са недействителни. Моля посетете www.eucerin.com и изберете своята страна, за да бъдете насочени към съответния сайт.

Положени са грижи и внимание при събирането и проверката на информацията, която се съдържа на интернет сайта.  Въпреки това, не можем да поемем отговорност за нейната актуалност, точност, пълнота и/или качество.

Този интернет сайт съдържа хиперлинкове към сайтове на други доставчици. Beiersdorf AG не следи съдържанието на интернет сайтове на трети страни и не носи отговорност за незаконно съдържание или други законови нарушения от страна на интернет сайтове на трети страни. Beiersdorf AG обаче незабавно ще премахне такива линкове или съдържание, ако се увери, че те нарушават действащото законодателство.

Целта на този интернет сайт е да предостави обща информация и по никакъв начин не дава медицински или професионални съвети. За такива съвети се консултирайте с лекар или избран от Вас специалист. Beiersdorf AG не носи отговорност за действия, предприети на базата на информацията, която се съдържа в този интернет сайт.

Използването на този интернет сайт и свалянето на данни става за риск на потребителя. Beiersdorf AG не носи отговорност за щети, по-конкретно на файлове с данни, хардуер или софтуер на потребителя, предизвикани от такива действия. Не се носи отговорност за умишлено действие или бездействие.

5. Заключителни разпоредби

Ако дадена разпоредба от настоящите условия е или стане незаконна, недействителна или неприложима съгласно дадена юрисдикция, валидността и приложимостта в тази юрисдикция на всички останали разпоредби от настоящите условия остават непроменени.

 
Ако искате да докладвате законови нарушения на интернет сайтовете ни, моля свържете се с нас.
 
Beiersdorf България ЕООД
София
ул. Алабин 1, ет. 11
Телефон: +359 (0)2 923 16 00
 

 

6. Оценки и мнения

Потребители могат да публикуват оценки и мнения във връзка с нашите продукти, представени на нашия уеб сайт ("рейтинг на продукта"), при условие че: съдържанието на мненията не е противозаконно, нецензурно, заплашително, клеветническо, опозоряващо, неистинно, в нарушение на неприкосновеността на личния живот; не нарушава права на интелектуална собственост и не нарушава по какъвто и да било друг начин права или законни интереси на трети лица; не се състои, нито съдържа софтуерни вируси, търговски или политически реклами или призиви, верижни писма ("chain letters"), писма, адресирани до големи групи адресати ("mass letters") или каквато и да било друга форма на нежелано съобщение ("спам"). Beiersdorf си запазва правото да премахва или дори да откаже публикуването на такова съдържание.

С публикуването на оценка на продукт Потребителят предоставя на Beiersdorf безвъзмездно и неограничено право да използва, възпроизвежда, публикува, превежда, разпространява и показва такова съдържание при рекламни и промоционални кампании на продукти на EUCERIN във връзка с измерване и предоставяне на информация относно потребителска удовлетвореност, без при това да се разкриват лични данни на Потребителя. С публикуването на мнение Потребителят предоставя на Beiersdorf правото да посочва псевдонима, който Потребителят е използвал при оценката на продукт. Потребителят, чрез публикуване на съдържание на уеб сайта http://www.eucerin.bg/, декларира и потвърждава, че: той притежава или по друг начин контролира всички права върху съдържанието на публикацията си; съдържанието е вярно, използването на публикацията не е в нарушение на Условията за ползване; използването на съдържанието няма да доведе до накърняване на права на физически или юридически лица и че Потребителят ще обезщети Beiersdorf за всички искове и вреди, причинени от публикуваното съдържание.  Beiersdorf не поема и не носи отговорност за съдържание, публикувано от Потребител или друго лице.