Decorative image of a stylized planet Earth.

Редуциране на нашия CO2 отпечатък

Ние от Eucerin се посвещаване на редуциране на нашия CO2 отпечатък. Затова преосмисляме как правим иновации, как създаваме и опаковаме нашите продукти.

Нашата околна среда е важна

Поддържаме кръгова икономика, пестим материали и подкрепяме устойчивите практики заемеползване, за да редуцираме нашия COотпечатък.

Река криволичи през буйна гора.

От амбиции към действия

Ние от Eucerin се посвещаваме на амбициозни цели:

  • До 2025 ще намалим употребата на новопоризведена пластмаса до  ~50%1 сравенено с 2019. Ще редуцираме теглото на опаковките и ще използваме рециклирани материали
  • До 2025 ще редуцираме употребата на хартия с над 200 тона годишно сравнено с 2019
  • За да поддържаме кръгова икономика, до 2025 по-голямата част от опаковките ни ще са рециклируеми, годни за многократна употреба или за повторно пълнене.
  • Eucerin допринася за климатичните цели на Beiersdorf да редуцира емисиите на паркикови газове с 30% от 2018 до 2025г.

Амбициите на Eucerin за 2025

Като глобален пионер в грижата за кожата, ние предефинираме нашия подход към устойчиво управление и сме ангажирани с амбициозна програма. Следвайки нашите четири ключови амбиции за устойчивост, ние обещаваме да формулираме и опаковаме продуктите на Eucerin, които познавате и обичате, по по-устойчив начин.

1: целите на Beiersdorf