Женско лице се третира с продукт на Eucerin

Продуктите на Eucerin са безопасни и ефикасни - и осигуряват високи стандарти

Водена от мисията да даде на всеки възможност да се чувства добре в кожата си, марката Eucerin счита за особено важни високотехнологичната изследователска дейност, изключителното разработване на продукти и постигането на най-високо качество. Най-важното за нас е да се стремим към постигане на най-високия стандарт чрез непрекъснато осигуряване на ефикасност и отлична поносимост. На базата на основни принципи на качеството, като безопасност и поносимост, ефикасност, консолидиране и споделяне на знания, както и постоянно сътрудничество с експерти, нашите високи стандарти, установени още в миналото от Пол. К. Байерсдорф, все още са част от най-висшите цели и визията на  марката Eucerin. И това бива възнаградено: над 100 години опит и стремеж към качество дават на Eucerin висока оценка и доверие от страна на фармацевти и дерматолози по целия свят.

Как Eucerin може да гарантира безопасен и отлично поносим продукт

Признанието на Eucerin като една от водещите и най-надеждни марки медицинска козметика означава, че трябва да доказваме това доверие всеки ден. Затова тестването и безопасността са от ключово значение за Eucerin.

Всички продукти за грижа за кожата на  Eucerin се проверяват чрез всеобхватни in-vitro (= в лабораторни условия) и in-vivo (= върху хора) тестове.

In-vitro тестове: Всяка възможна активна съставка или формула, открита от нашите изследователи, подлежи на тестване. Чрез възпроизведени модели на човешка кожа, които пресъздават структурата на кожата, както и чрез оптимално дублиране на условията и реакциите с истински кожни клетки е възможно да се провери и „предскаже” физиологическата реакция към активни вещества. Всяка година по този начин се тестват стотици формули и хиляди възможни съставки.

In-vivo тестове: Eucerin поддържа тестова база, в която се провеждат in-vivo тестове (върху участници в изследвания). Провежданите върху различни групи тестове дават представа и резултати относно това дали продуктът се понася добре от кожата. По време на тези тестове се поставят лепенки, върху които е нанесено малко количество от тестовия продукт. Това се прави най-често върху чувствителната кожа на ръцете над китките, за да се провери за реакции и поносимост. Тестовата база е основна част от центъра за изследване на кожата в Хамбург. Всяка година се правят над 2 200 проучвания на нови формули и активни съставки, които включват 45 000 контакта с доброволци. Eucerin работи и в тясно сътрудничество с редица външни тестови институции, дерматологични клиники и експерти.

In-vitro тест в лаборатория
In-vitro тестовете се провеждат в лабораториите на Eucerin.
In-vivo
In-vivo тестовете се провеждат върху доброволци.

Изследователска дейност без тестване върху животни в Eucerin:

Eucerin не използва животни, за да тества козметичните си продукти. Това е политика на марката дълго преди директивите за тестване върху животни в козметиката да влязат в сила в Европейския съюз през 2004 г. Уверени, че тестването на козметични продукти върху животни с цел доказване на тяхната безопасност и ефикасност не е необходимо, ние работим успешно над 20 години с лабораторни алтернативи на тестването върху животни. Като дъщерно дружество на Beiersdorf, една от добре известните и приети изследователски компании по света, ние сме световни защитници на използването на алтернативни методи за тестване. Освен това полагаме усилия за запълване на празнините, за които все още няма алтернативни методи, като подкрепяме научните проучвания в тази насока както чрез предоставяне на персонал, така и финансово.

Само ефикасните продукти гарантират задоволеност и осезаеми резултати

Биофизичните тестове гарантират, че даден продукт реално ще постигне очакваните резултати. Фактори като ниво на хидратация в кожата, намаляване на оскидативния стрес, възпаления и способността на кожата да се регенерира могат да бъдат измервани с помощта на съвременните технологии.

Може да се измерва дори дълбочината на бръчките. Така нареченият метод PRIMOS позволява провеждането на тестове преди и след използването на даден продукт, които предоставят съответните данни за действието на даден продукт във връзка с намаляването на бръчките. Всички методи, които се използват, са иновативни, и произлизат от различни научни области – PRIMOS, например, се използва в автомобилната промишленост.

Нови открития относно породените от стареенето структурни промени в кожата се правят от изследователите на Eucerin благодарение на CLSM (конфокален лазерен сканиращ микроскоп). Този уред с висока резолюция дава възможност за задълбочени открития относно човешката кожа и структурите в нея в изследователския център, без да е необходимо да се вземат кожни проби от доброволци.

Лабораторно тестово оборудване
Съвременните технологии на Eucerin предоставят представителни резултати от тестове.
Бръчките на жена се тестват с метода PRIMOS
Дълбочината на бръчките може да бъде измерена с метода PRIMOS.

Днешните консуматори могат да очакват не само безопасност и ефикасност, но и приятно преживяване при използването на продукта. Въпреки това, допълнителни in-vivo тестове и проучвания, провеждани в нашия тестов център, дават информация относно реакцията на потребителите по отношение на текстурата, как продуктът се чувства върху кожата, мириса и др.

Центърът е оборудван с 35 кабинета със съвременни технологии за измерване на изменения и реакции в кожата, показващи и документиращи ефикасността на продуктите против бръчки например. Прекият контакт с и получаването на обратна връзка от доброволците предоставят важна информация за оптимизация на продукта и за нуждите и желанията на потребителите и тяхната кожа, което дава възможност за изпипване на детайлите и оптимална настройка.

Как работи CLSM?

Този вид микроскопия насочва лазерна светлина към конкретни точки по горния пласт на кожата, за да сканира различни слоеве на епидермиса и дермиса. По този начин отразената светлина предоставя растер изображения на двуизмерен напречен разрез на клетките и тъканите, който може да бъде превърнат и в триизмерен образ. По този начин на всеки 20 секунди могат да се запишат до 20 растер изображения, което ни предоставя точни данни за типа, размера и броя на клетки и папили в кожата.

Женска ръка се тества с CLMS (конфокален лазерен сканиращ микроскоп)
CLMS (конфокалният лазерен сканиращ микроскоп) предоставя на Eucerin информация за структурните промени в кожата.

Споделяне на познанията и непрекъснато усъвършенстване на опита на Eucerin

Непрекъснато създавайки и следейки последните открития в дерматологията и медицината, Eucerin си сътрудничи и с признати и водещи дерматолози, медици и клиники, за да получава информация от пациенти и да гарантира, че всички продукти са адекватни спрямо конкретните състояния на кожата, като например атопичен дерматит или акне. Например, направените по този начин открития за загубата на обем в кожата и тенденцията за използване на хиалуронова киселина все по-често в дерматологията, вдъхновиха създаването на продуктовата линия Hyaluron-Filler.

Двама учени в лаборатория, гледащи монитор
Обмяната на опит и познания с различни оферти води Eucerin към нова информация относно исканията на потребителите.

Ангажиментът ни към предоставяне на решения за различни кожни проблеми за нас означава тестването им до постигане на най-високото качество и стандарти за безопасност,

казва д-р Райнер Волбер, ръководител на изследователската и развойна дейност в Eucerin.

Като компания, посветена на изследователската дейност и дерматологията, ние ще гарантираме, че всеки създаден от нас продукт преминава всеобхватни тестове и изпитания за безопасност и ефикасност в лабораториите ни. Търсеният резултат е отлично продуктово качество.

Мъж учен държи епруветка
Провеждането на задълбочени тестове е част от успешното разработване на продукти.

Нашата изследователска дейност

 1. Илюстрация на ръка с лупа

  Разбиране на кожата: Искаме да поддържаме кожата Ви здрава и блестяща – научете повече на тази наша мисия и страст. Научете повече

 2. Илюстрация на колба и микроскоп

  Намиране на решения: Търсим най-подходящото и най-доброто – защото Вашата кожа го заслужава. Научете повече

 3. Илюстрация на две бурканчета с продукти

  Разработване на продукт: Открийте повече за пътя от формула до продукт. Научете повече

 4. Илюстрация на мъж със стетоскоп

  Безопасност и ефикасност: Как Eucerin може да гарантира безопасен и добре понасящ се от кожата продукт?