Политика за поверителност

Събиране и използване на лични данни

Личните данни представляват информация, която Ви идентифицира, като например име, имейл или пощенски адрес. Beiersdorf не събира от Вас такава информация, освен ако не е конкретно предоставена (напр. при абонамент за бюлетин, участие в анкета, състезание или томбола, поръчка на мостри или брошури или искане на информация) и е дадено разрешение за използването ѝ.

Ние съхраняваме, използваме и предаваме личните Ви данни само съгласно Вашето съгласие и доколкото – по отношение на съдържание и време – е необходимо във всеки конкретен случай, напр. за да отговорим на въпросите и притесненията ви, да изпълним Ваше искане или да Ви информираме относно резултатите от състезание или томбола.

За да направи това, Beiersdorf може да има необходимост да прехвърли лични данни на други компании, които са част от световната група Beiersdorf или на външни доставчици на услуги за по-нататъшна обработка на данните. Възможно е например на доставчиците на услуги да са дадени права в контекста на доставка на стоки, дистрибуция на рекламни материали, или действия във връзка със състезания. Beiersdorf изисква от тези страни да се съгласят да обработват лични данни на базата на нашите инструкции и съгласно настоящия документ за защита на личните данни.

Всяко друго прехвърляне на личните Ви данни, например пренос на данни за вход от нашите интернет сайтове в социални мрежи на трети интернет сайтове, като например Facebook или Twitter, изисква изричното Ви съгласие. Beiersdorf гарантира, че няма да продава или отдава личните Ви данни на трети страни. Може обаче да се наложим да разкриваме информация ако това се изисква от закона или от приложими правителствени искания.

Ние обработваме личните Ви данни само след получаване на съгласието Ви и съобразно Политиката за поверителност.

Използване на личните данни за рекламни и маркетингови цели

Ако изрично одобрите използването на личните Ви данни за рекламни или маркетингови цели, личните Ви данни ще се съхраняват и използват продължително за такива цели, напр. за изпращане на нюзлетъри, мостри на продукти, запитвания за Вашето желание да участвате в състезания или раздаване на награди, по имейл, поща или друг одобрен от Вас комуникационен канал. Можем да използваме данните Ви, за да създаваме и поддържаме потребителски профил, чрез който да Ви предоставяме персонализирана реклама и промоции. Можем също така да използваме предоставените от Вас данни за анализ и подобряване на ефективността на нашите интернет услуги, реклама, маркетинг, пазарни проучвания и продажби.

Оттегляне на съгласие

Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите лични данни напълно или частично в който и да е момент с бъдещ ефект. Ще изтрием личните Ви данни при получаване на заявлението.

По имейл:
eucerin.bulgaria@beiersdorf.com

По поща:
Beiersdorf България
София
ул. Алабин 1, ет.11
Телефон: +359 (0)2 923 16 00

Право на информация

При поискване ще Ви информираме кои Ваши лични данни, ако има такива, са събрани по време на Вашите посещения на нашия интернет сайт. Моля адресирайте всички свои питания за предпочитане към един от посочените по-горе адреси.

Автоматично записана информация (нелични данни)

При влизане в нашия интернет сайт, автоматично събираме обща информация, която не е свързана с Ваши лични данни, напр. името на доставчика на интернет услугата (или в случай на фирмени мрежи, името на работодателя или фирмата Ви), сайтовете, които сте посетили преди нашия, информацията, която сте търсили, датата и часа на влизане, както и използваните от Вас операционна система и версия на браузъра.

Тази информация се събира и анализира анонимно. Използва се единствено с цел подобряване на атрактивността, съдържанието и функционалността на нашия интернет сайт. Не се обработва допълнително и не се предава на трети страни.

Cookies

За да улесним използването на нашия интернет сайт, ние използваме „бисквитки”. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия браузър и са необходими за използването на нашия интернет сайт. Използваме бисквитки, за да разбираме по-добре как хората използват сайта ни и да осигурим подобрена навигация. Бисквитките ни помагат да видим например дали дадена страница на сайта ни вече е била посетена. Бисквитките също така ни дават информация за това дали вече сте посещавали сайта или сте нов посетител. Бисквитките не съхраняват лични данни и не събират друга информация, която би могла да ви идентифицира. Ако не искате да получавате бисквитки, моля конфигурирайте своя интернет браузър да изтрие всички бисквитки от хард диска на компютъра Ви, да блокира бисквитките или да Ви предупреждава преди съхраняването на бисквитка.

Google Analytics

Този интернет сайт използва Google Analytics, услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google”). Google Analytics използва конкретна бисквитка, а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Информацията относно използването на този сайт, генерирана от бисквитката, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

Google използва тази информация от наше име, за да анализира начина, по който използвате сайта и да изготвя доклади за активност по сайта и да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет на оператора на сайта. IP адресът, който се прехвърля на Google Analytics от Вашия браузър, не се консолидира с други данни от Google. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез настройка на софтуера на браузъра си, вж. Раздел 5 с по-горе. Освен това можете да предотвратите записа от страна на Google на данни, свързани с начина, по който използвате сайта, генерирани от бисквитката (включително Вашия IP адрес) и записа на тези данни чрез сваляне и инсталиране на plug-in за браузъра от линка http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Можете да откриете допълнителна информация за тези условия и за защита на данните и на http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Също така използваме Google Analytics, за да анализираме данни от AdWords, както и бисквитки от „DoubleClick” за статистически цели. Ако не искате това да се прави, можете да ги деактивирате посредством Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Деца

Ние не събираме лични данни за децата. В случай че получим информация, че такива данни са ни били предадени без съгласието на техните родители или законови настойници, ще се постараем да я изтрием възможно най-бързо. В тези си действия ние ще следваме Вашите иструкции в качеството Ви на родител или законов настойник.

Защита на лични данни

Взели сме технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите данни от загуба, изменение, кражба или достъп на неоторизирани за това трети лица.

Обновявания и промени

Можем да променяме или обновяваме части от настоящия документ във всеки един момент и без предварително предизвестие. Моля, проверявайте периодично, за да сте запознати с евентуални промени или обновявания. Ще посочваме датата на последната промяна.